สินค้าล่าสุด

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปใสอเนกประสงค์ (รุ่นประหยัด) แกน 1 นิ้ว

65 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปใสอเนกประสงค์ (รุ่นประหยัด) แกน 3 นิ้ว

70 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

OPP ลายDoodle

27 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

OPP Open me Thank You

27 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

OPP Thank you (: Tape

27 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปกระดาษกาววาชิ WS-625

105 บาท

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปเยื่อกาว 2 หน้า (แบบบาง) TP6031-100-140

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายใน

อะคริลิคแรงยึดติดสูงแบบใส ( ทนน้ำ )

สอบถาม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปเยื่อกาว 2 หน้า(ชนิดเหนียวพิเศษ)TP-6500AS

180 บาท

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปเยื่อกาว 2 หน้า(ชนิดเหนียวพิเศษ)TP-6051AS

145 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปกั้นเขต( สีดำสลับเหลือง)

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปกั้นเขต( สีแดงสลับขาว)

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปตีเส้น PVC (สีดำสลับเหลือง)

250 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปตีเส้น PVC (สีแดงสลับขาว)

250 บาท

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปผ้า

สอบถาม

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AR-15P)

59 บาท

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (S)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (M)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (L)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (XL)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายใน

เทปหนามเตย(ตีนตุ๊กแก)

79 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปกันชนขอบโต๊ะ (กาวในตัว)

89 บาท

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปพันก้านดอกไม้

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

PVC กันขอบกันมุม (ทรงกลม)

99 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

PVC กันขอบกันมุม (ทรงเหลี่ยม)

99 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปใสอเนกประสงค์(ฉีกได้ด้วยมือ)

59 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปขุ่นเขียนได้

79 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปโฟมกันกระแทก (มีกาวในตัว)

50 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ฟองน้ำกันกระแทก (มีกาวในตัว)

50 บาท

เทปกันฝุ่นกันแมลง

เทปกันฝุ่นกันแมลง

89 บาท

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปผ้า

20 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 38 มม.)

55 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 28 มม.)

55 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 20 มม.)

55 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 17 มม.)

55 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป แกนเล็ก 26 มม (เทปใสกาวยางธรรมชาติ)

198 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป (เทปใสกาวยางธรรมชาติ) 24มม x36 หลา

220 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป (เทปใสกาวยางธรรมชาติ) 18มม x36 หลา

220 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป (เทปใสกาวยางธรรมชาติ) 12มม x36 หลา

220 บาท

เทปสำหรับตกแต่ง

สติกเกอร์เลเซอร์เทป (ลายตาราง)

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

สติกเกอร์เลเซอร์เทป (ลายทราย)

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

สติกเกอร์เทปพีวีซี

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปสีสะท้อนแสง (สำหรับงานตกแต่ง)

สอบถาม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปพันสายไฟ 0.125 มม. ยาว 20 ม.

สอบถาม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปพันสายไฟ 0.180 มม.

สอบถาม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปพันสายไฟ (หนา 0.125 มม)

สอบถาม

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคลิริคโฟมเนื้อเทา (AF-1100G)

99 บาท

เทปสำหรับรถยนต์

เทปโฟมดำกาว 2 หน้า หนา 1.5 มม. (BFP-1015RPC)

130 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปใสอเนกประสงค์ (รุ่นประหยัด) แกน 1 นิ้ว

65 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปใสอเนกประสงค์ (รุ่นประหยัด) แกน 3 นิ้ว

70 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปกระดาษกาววาชิ WS-625

105 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปใสอเนกประสงค์(ฉีกได้ด้วยมือ)

59 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปขุ่นเขียนได้

79 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป แกนเล็ก 26 มม (เทปใสกาวยางธรรมชาติ)

198 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป (เทปใสกาวยางธรรมชาติ) 24มม x36 หลา

220 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป (เทปใสกาวยางธรรมชาติ) 18มม x36 หลา

220 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป (เทปใสกาวยางธรรมชาติ) 12มม x36 หลา

220 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปโฟม 2 หน้า

สอบถาม

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

กระดาษกาว 2 หน้า

12 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปกาวกระดาษคร๊าฟ

สอบถาม

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปสำหรับปิดกล่อง

OPP ลายDoodle

27 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

OPP Open me Thank You

27 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

OPP Thank you (: Tape

27 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปสีปิดกล่อง

25 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปปิดกล่องสีกากี 100หลา (แพ็ค6)

270 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปปิดกล่องสีกากี 45หลา (แพ็ค6)

120 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปกระดาษกาวในตัว

สอบถาม

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปปิดกล่องสีใส 100 หลา (แพ็ค6)

270 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปปิดกล่องสีใส 45หลา (แพ็ค6)

120 บาท

เทปสำหรับรถยนต์

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคลิริคโฟมเนื้อเทา (AF-1100G)

99 บาท

เทปสำหรับรถยนต์

เทปโฟมดำกาว 2 หน้า หนา 1.5 มม. (BFP-1015RPC)

130 บาท

เทปสำหรับรถยนต์

เทปโฟมดำกาว 2 หน้า หนา 1.0 มม.(BFP-1010RPC)

120 บาท

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคริลิคเนื้อใส (21 มม.)

99 บาท

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคริลิคเนื้อใส (12 มม.)

69 บาท

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคริลิคเนื้อเทา (21 มม.)

99 บาท

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคริลิคเนื้อเทา (12 มม.)

69 บาท

เทปสำหรับใช้ภายใน

เทปสำหรับใช้ภายใน

อะคริลิคแรงยึดติดสูงแบบใส ( ทนน้ำ )

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายใน

เทปหนามเตย(ตีนตุ๊กแก)

79 บาท

เทปสำหรับใช้ภายใน

เทปติดพรม

65 บาท

เทปสำหรับใช้ภายใน

กระดาษกาวย่น ( MT 521)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปผ้า

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (S)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (M)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (L)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (XL)

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปพันก้านดอกไม้

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปผ้า

20 บาท

เทปสำหรับตกแต่ง

สติกเกอร์เลเซอร์เทป (ลายตาราง)

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

สติกเกอร์เลเซอร์เทป (ลายทราย)

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

สติกเกอร์เทปพีวีซี

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปสีสะท้อนแสง (สำหรับงานตกแต่ง)

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

กระดาษกาวย่น (สี)

20 บาท

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปเยื่อกาว 2 หน้า (แบบบาง) TP6031-100-140

สอบถาม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปเยื่อกาว 2 หน้า(ชนิดเหนียวพิเศษ)TP-6500AS

180 บาท

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปเยื่อกาว 2 หน้า(ชนิดเหนียวพิเศษ)TP-6051AS

145 บาท

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปพันสายไฟ 0.125 มม. ยาว 20 ม.

สอบถาม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปพันสายไฟ 0.180 มม.

สอบถาม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปพันสายไฟ (หนา 0.125 มม)

สอบถาม

เทปกันฝุ่นกันแมลง

เทปกันฝุ่นกันแมลง

เทปกันฝุ่นกันแมลง

89 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AR-15P)

59 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AS-01P)

59 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AR-16P)

69 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AS-06P)

59 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AS-06TP)

59 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AR-02P)

59 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AR-01P)

59 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 38 มม.)

55 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 28 มม.)

55 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 20 มม.)

55 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 17 มม.)

55 บาท

แท่นตัดเทป

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปกั้นเขต( สีดำสลับเหลือง)

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปกั้นเขต( สีแดงสลับขาว)

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปตีเส้น PVC (สีดำสลับเหลือง)

250 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปตีเส้น PVC (สีแดงสลับขาว)

250 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปกันชนขอบโต๊ะ (กาวในตัว)

89 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

PVC กันขอบกันมุม (ทรงกลม)

99 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

PVC กันขอบกันมุม (ทรงเหลี่ยม)

99 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปโฟมกันกระแทก (มีกาวในตัว)

50 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ฟองน้ำกันกระแทก (มีกาวในตัว)

50 บาท

ร้านค้าที่วางจำหน่าย