สินค้าลดราคา

- 15.73%

เทปกันฝุ่นกันแมลง

เทปกันฝุ่นกันแมลง

900 บาท 1068 บาท

- 20.20%

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคริลิคเนื้อใส (21 มม.)

79 บาท 99 บาท

- 20.29%

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคริลิคเนื้อใส (12 มม.)

55 บาท 69 บาท

- 20.20%

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคริลิคเนื้อเทา (21 มม.)

79 บาท 99 บาท

- 20.29%

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคริลิคเนื้อเทา (12 มม.)

55 บาท 69 บาท

สินค้าล่าสุด

เทปสำหรับใช้ภายใน

อะคริลิคแรงยึดติดสูงแบบใส ( ทนน้ำ )

สอบถาม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปเยื่อกาว 2 หน้า(ชนิดเหนียวพิเศษ)TP-6500AS

180 บาท

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปเยื่อกาว 2 หน้า(ชนิดเหนียวพิเศษ)TP-6051AS

145 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปกั้นเขต( สีดำสลับเหลือง)

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปกั้นเขต( สีแดงสลับขาว)

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปตีเส้น PVC (สีดำสลับเหลือง)

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปตีเส้น PVC (สีแดงสลับขาว)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปผ้า

สอบถาม

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AR-15P)

59 บาท

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (S)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (M)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (L)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (XL)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายใน

เทปหนามเตย(ตีนตุ๊กแก)

79 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปกันชนขอบโต๊ะ (กาวในตัว)

99 บาท

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปพันก้านดอกไม้

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

PVC กันขอบกันมุม (ทรงกลม)

99 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

PVC กันขอบกันมุม (ทรงเหลี่ยม)

99 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปใสอเนกประสงค์(ฉีกได้ด้วยมือ)

สอบถาม

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปขุ่นเขียนได้

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปโฟมกันกระแทก (มีกาวในตัว)

50 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ฟองน้ำกันกระแทก (มีกาวในตัว)

50 บาท

เทปกันฝุ่นกันแมลง

เทปกันฝุ่นกันแมลง

89 บาท

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปผ้า

20 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 38 มม.)

55 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 28 มม.)

55 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 20 มม.)

55 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 17 มม.)

55 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป แกนเล็ก 26 มม (เทปใสอเนกประสงคฺ์) 24มม x36 หลา

108 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป แกนเล็ก 26 มม (เทปใสอเนกประสงคฺ์) 18มม x36 หลา

108 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป แกนเล็ก 26 มม (เทปใสอเนกประสงคฺ์) 12มม x36 หลา

108 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป (เทปใสอเนกประสงคฺ์) 24มม x36 หลา

สอบถาม

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป (เทปใสอเนกประสงคฺ์) 18มม x36 หลา

สอบถาม

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป (เทปใสอเนกประสงคฺ์) 12มม x36 หลา

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

สติกเกอร์เลเซอร์เทป (ลายตาราง)

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

สติกเกอร์เลเซอร์เทป (ลายทราย)

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

สติกเกอร์เทปพีวีซี

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปสีสะท้อนแสง (สำหรับงานตกแต่ง)

สอบถาม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปพันสายไฟ 0.120 มม. ยาว 20 ม.

สอบถาม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปพันสายไฟ 0.180 มม.

สอบถาม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปพันสายไฟ 0.120 มม.

สอบถาม

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคลิริคโฟมเนื้อเทา (AF-1100G)

99 บาท

เทปสำหรับรถยนต์

เทปโฟมดำกาว 2 หน้า หนา 1.5 มม. (BFP-1015RPC)

130 บาท

เทปสำหรับรถยนต์

เทปโฟมดำกาว 2 หน้า หนา 0.5 มม.(BFP-1005RPC)

120 บาท

เทปสำหรับใช้ภายใน

เทปติดพรม

สอบถาม

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปปิดกล่อง

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายใน

กระดาษกาวย่น

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

กระดาษกาวย่น (สี)

20 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปโฟม 2 หน้า

สอบถาม

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

กระดาษกาว 2 หน้า

12 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปใสอเนกประสงค์(ฉีกได้ด้วยมือ)

สอบถาม

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปขุ่นเขียนได้

สอบถาม

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป แกนเล็ก 26 มม (เทปใสอเนกประสงคฺ์) 24มม x36 หลา

108 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป แกนเล็ก 26 มม (เทปใสอเนกประสงคฺ์) 18มม x36 หลา

108 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป แกนเล็ก 26 มม (เทปใสอเนกประสงคฺ์) 12มม x36 หลา

108 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป (เทปใสอเนกประสงคฺ์) 24มม x36 หลา

สอบถาม

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป (เทปใสอเนกประสงคฺ์) 18มม x36 หลา

สอบถาม

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เซลลูโลสเทป (เทปใสอเนกประสงคฺ์) 12มม x36 หลา

สอบถาม

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปโฟม 2 หน้า

สอบถาม

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

กระดาษกาว 2 หน้า

12 บาท

เทปใช้ในสำนักงาน/เครื่องเขียน

เทปกาวกระดาษคร๊าฟ

สอบถาม

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปปิดกล่อง

สอบถาม

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปปิดกล่อง (ระวังแตก)

สอบถาม

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปสีปิดกล่อง

สอบถาม

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปปิดกล่อง (สีกากี) 12 ม้วน

230 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปปิดกล่อง (สีกากี) 6 ม้วน

120 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปกระดาษกาวในตัว

42 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปปิดกล่อง (สีใส) 12 ม้วน

230 บาท

เทปสำหรับปิดกล่อง

เทปปิดกล่อง (สีใส) 6 ม้วน

120 บาท

เทปสำหรับรถยนต์

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคลิริคโฟมเนื้อเทา (AF-1100G)

99 บาท

เทปสำหรับรถยนต์

เทปโฟมดำกาว 2 หน้า หนา 1.5 มม. (BFP-1015RPC)

130 บาท

เทปสำหรับรถยนต์

เทปโฟมดำกาว 2 หน้า หนา 0.5 มม.(BFP-1005RPC)

120 บาท

- 20.20%

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคริลิคเนื้อใส (21 มม.)

79 บาท 99 บาท

- 20.29%

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคริลิคเนื้อใส (12 มม.)

55 บาท 69 บาท

- 20.20%

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคริลิคเนื้อเทา (21 มม.)

79 บาท 99 บาท

- 20.29%

เทปสำหรับรถยนต์

เทปอะคริลิคเนื้อเทา (12 มม.)

55 บาท 69 บาท

เทปสำหรับใช้ภายใน

เทปสำหรับใช้ภายใน

อะคริลิคแรงยึดติดสูงแบบใส ( ทนน้ำ )

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายใน

เทปหนามเตย(ตีนตุ๊กแก)

79 บาท

เทปสำหรับใช้ภายใน

เทปติดพรม

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายใน

กระดาษกาวย่น

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปผ้า

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (S)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (M)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (L)

สอบถาม

เทปสำหรับใช้ภายนอก

เทปกาวยางบิวทิล (XL)

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปพันก้านดอกไม้

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปผ้า

20 บาท

เทปสำหรับตกแต่ง

สติกเกอร์เลเซอร์เทป (ลายตาราง)

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

สติกเกอร์เลเซอร์เทป (ลายทราย)

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

สติกเกอร์เทปพีวีซี

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

เทปสีสะท้อนแสง (สำหรับงานตกแต่ง)

สอบถาม

เทปสำหรับตกแต่ง

กระดาษกาวย่น (สี)

20 บาท

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปเยื่อกาว 2 หน้า(ชนิดเหนียวพิเศษ)TP-6500AS

180 บาท

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปเยื่อกาว 2 หน้า(ชนิดเหนียวพิเศษ)TP-6051AS

145 บาท

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปพันสายไฟ 0.120 มม. ยาว 20 ม.

สอบถาม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปพันสายไฟ 0.180 มม.

สอบถาม

เทปที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เทปพันสายไฟ 0.120 มม.

สอบถาม

เทปกันฝุ่นกันแมลง

เทปกันฝุ่นกันแมลง

เทปกันฝุ่นกันแมลง

89 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AR-15P)

59 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AS-01P)

59 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AR-16P)

69 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AS-06P)

59 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AS-06TP)

59 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AR-02P)

59 บาท

ตะขอแขวน

ตะขอแขวน (AR-01P)

59 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 38 มม.)

55 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 28 มม.)

55 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 20 มม.)

55 บาท

สักหลาดกันรอย

สักหลาดกันรอย (วงกลม 17 มม.)

55 บาท

แท่นตัดเทป

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปกั้นเขต( สีดำสลับเหลือง)

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปกั้นเขต( สีแดงสลับขาว)

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปตีเส้น PVC (สีดำสลับเหลือง)

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปตีเส้น PVC (สีแดงสลับขาว)

สอบถาม

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปกันชนขอบโต๊ะ (กาวในตัว)

99 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

PVC กันขอบกันมุม (ทรงกลม)

99 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

PVC กันขอบกันมุม (ทรงเหลี่ยม)

99 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปโฟมกันกระแทก (มีกาวในตัว)

50 บาท

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ฟองน้ำกันกระแทก (มีกาวในตัว)

50 บาท

ร้านค้าที่วางจำหน่าย